İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Bankamıza verilen idari para cezası hk. 18.08.2015 tarihli, 24.05.2019 tarihli ve muhtelif tarihli özel durum açıklamalarımız

İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Bankamıza verilen idari para cezası hk. 18.08.2015 tarihli, 24.05.2019 tarihli ve muhtelif tarihli özel durum açıklamalarımız

İlgi’de kayıtlı açıklamalarımız ile T.C. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü) 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, verilen iptal kararına karşı İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş olduğu, Danıştay'ın, temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi'nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. 

Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.

Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında ayrıca duyurulacaktır.           

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Bankamıza verilen idari para cezası hk. 18.08.2015 tarihli, 24.05.2019 tarihli ve muhtelif tarihli özel durum açıklamalarımız

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now