İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı hk.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı hk.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.12.2017 tarihli kararı ile toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ("İTMK") ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirildiği ve söz konusu tahvil ihracı ve tahsisli satış işlemi yapılması için SPK nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu. 

Bu kapsamda, SPK'nın 05.12.2018 tarihli yazısında söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur ve TL 150.000.000 tutarındaki ihraç bedeli 07 Aralık 2018 tarihinde bankamız hesaplarına aktarılmıştır. 

SPK'nın 05.12.2018 tarihli kurul onaylı tertip ihraç belgesi ve ihraç takip belgesi ekte sunulmaktadır. 

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now