İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İzni hk.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İzni hk.

9 Ekim 2015 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet (“İTMK”) ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2016/10 sayılı Haftalık Bülteni'nde yurtdışı İTMK ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İzni hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now