İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İhraç Belgesi

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İhraç Belgesi

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde, yurt dışında nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere, 1 Milyar Avro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2014/34 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.

Bu kapsamda; söz konusu menkul kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İhraç Belgesi

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now