İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu hk

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu hk

İlgi 1:   20.05.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi 2:   01.06.2017 tarihli özel durum açıklamamız

İlgi 1’de kayıtlı açıklama ile sabit ve/veya değişken faizli en fazla 5 milyar Euro veya başka para birimlerinde karşılığı tutarda,  yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK")  İTMK Programının 15.05.2015 tarihinde kurulduğu duyurulmuştu.

İlgi 2’de Kayıtlı açıklama ile İpotekli Menkul Kıymet İhracı programı kapsamında International Finance Corporation-IFC ile yeşil binaların finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli USD 150 milyon karşılığı TL tutarında finansman sağlamak üzere sözleşme imzaladığı duyurulmuştu.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.11.2016 tarihli kararı ile toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ("İTMK") ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tahvil ihracı ve International Finance Corporation-IFC’ye yapılacak tahsisli satış işlemi yapılması için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now