İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Program kurulumu hk.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Program kurulumu hk.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 5 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet (“İTMK”) ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmişti.

Aynı izin kapsamında 15 Mayıs 2015 tarihi itibari ile 5 milyar Euro karşılığı tutarında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirilmiştir.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Program kurulumu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now