İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) İhracı Hk.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) İhracı Hk.

5 Nisan 2013 tarihli bildirimizde belirtildiği üzere; 4 Nisan 2013 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından muhtemel bir ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) ihracı ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılmasına yönelik karar alınmıştır.

Bu kapsamda 4 Temmuz 2013 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 1 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtiçinde, yurtdışında veya nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi, ihraca ilişkin ilgili sözleşmelerin ve diğer dokümanların imzalanması, yetkili kurumlara izin, yetkilendirme ve sair başvuruda bulunulması ve diğer tüm işlemlerin ikmali amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) İhracı Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now