Hisse Satış Anlaşması İmzası Hakkında

Hisse Satış Anlaşması İmzası Hakkında

Hissedarlarımız Doğuş Holding A.Ş. (“DOĞUŞ Grubu”) ve Banca Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (“BBVA”) tarafından bankamıza iletilen bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmuştur:

DOĞUŞ Grubu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 14,89'una tekabül eden toplam 625.380.000 nominal TL değerde Garanti Bankası hissesini BBVA’ya satmak üzere 19 Kasım 2014 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Satışa konu hisselerin toplam bedeli 5,497,090,200 TL’sı, beher hisse bedeli ise 8.79 TL’sı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı faaliyet karından dağıtılacak temettünün satışa konu beher hisse başına 0.11 TL’sına kadar olan kısmı DOĞUŞ Grubu’na ait olacaktır.

Söz konusu hisse devrini takiben DOĞUŞ Grubu’nun Garanti Bankasındaki payı %10 olacaktır. BBVA'nın DOĞUŞ Grubundan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir.

DOĞUŞ grubu ve BBVA arasında Garanti Bankasının sevk ve idaresi hususunda daha önce 1 Kasım 2010 tarihinde imzalanmış Hissedarlar Sözleşmesi de 19 Kasım 2014 tarihinde tadil edilmiştir. Tadil edilen Hissedarlar Sözleşmesi alınması gereken yasal izinlerin temin edilmesini takiben gerçekleştirilecek hisse devri ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girecektir. Tadil edilen Hissedarlar Anlaşmasına göre, (i) Garanti Bankası Yönetim Kurulu’nun 10 kişiden oluşması; (ii) 7 üyesinin BBVA tarafından Genel Kurul’a aday gösterilmesi, BBVA tarafından belirlenen bu adaylardan ikisinin denetim komitesinde yer alması ve her iki adayın ilgili mevzuat gereği  bağımsız üye sıfatına sahip olmaları; (iii) 2 üyenin DOĞUŞ Grubu tarafından Genel Kurul’a aday gösterilmesi; ve (iv) son bağımsız üyelik için adayın ortak kararla belirlenerek Genel Kurul’a aday gösterilmesi hususunda, DOĞUŞ Grubu ve BBVA arasında mutabakata varılmıştır.  DOĞUŞ grubu tarafından bankanın %1 hissesini temsil eden pay üzerinde BBVA'ya daha önce tanınmış olan alım opsiyonu (call option) ise ortadan kaldırılmıştır. 

 

Hisse Satış Anlaşması İmzası Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now