Henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

Henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

İlgide kayıtlı özel  durum açıklamalarımızla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından Bankamıza idari para cezası verildiği, idari para cezasının Bankamız tarafından ödendiği ve 
Bankamıza idari para cezası verilmesi kararının iptali için, süresi içinde Bankamızca dava açılmış olduğu belirtilmişti.

İlk derece mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. İlk derece mahkemesinin kararı hakkında istinaf yoluna başvurulmuş olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now