Henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

Henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

İlgi: 06.01.2017-27.01.2017 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızla, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı  tarafından, bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 yılı için düzenlenen Vergi İnceleme Raporu ile 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam 15. 859.749,78 TL talep edildiği kamuya duyurulmuştu. Söz konusu KKDF aslı ve cezai faizinin iptali için süresi içinde İstanbul  İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açılmıştır.

Söz konusu soruşturma hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now