Gönüllü pay alım teklifine ilişkin gerekli onayların alınması ve gönüllü pay alım teklifi bilgi formuna ilişkin SPK onayı

Gönüllü pay alım teklifine ilişkin gerekli onayların alınması ve gönüllü pay alım teklifi bilgi formuna ilişkin SPK onayı

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’yi (“Garanti BBVA”) aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:

BBVA’nın hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için BBVA tarafından gerçekleştirilecek gönüllü pay alım teklifine (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) ilişkin olarak, BBVA, Garanti BBVA paylarının %50’sinden fazlasını iktisap etmek için hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde alınması gereken tüm izinleri almıştır. Bu doğrultuda, BBVA II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (“Tebliğ”) Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan Gönüllü Pay Alım Teklifi bilgi formuna ilişkin onay için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Bugün, Sermaye Piyasası Kurulu, Tebliğ’in Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan bilgi formunu E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısıyla onaylamıştır.

İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now