Gönüllü pay alım teklifine ilişkin Garanti BBVA yönetim kurulu raporu

Gönüllü pay alım teklifine ilişkin Garanti BBVA yönetim kurulu raporu

II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 21. maddesi uyarınca, şirketimiz Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi (“Garanti BBVA” veya “Şirket”) yönetim kurulunun, ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) hakkındaki görüşlerini içeren yönetim kurulu raporunun, 31 Mart 2022 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, teklif başlangıç tarihi olan 4 Nisan 2022’den bir iş günü önce yayımlaması gerekmektedir.

Gönüllü Pay Alım Teklifi’nde bulunan tüzel kişi BBVA’nın, Şirket’imizle ilgili stratejik planları hakkındaki görüşleri de dahil olmak üzere Şirket’imizin pay alım teklifine ilişkin görüşlerini ve görüşlerinin gerekçelerini yansıtan ve bu planların hedef şirket Garanti BBVA’daki faaliyet alanları ile istihdam düzeyine olası etkilerini içeren ve Şirket’imiz tarafından hazırlanan yönetim kurulu raporu ektedir.

İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now