Gönüllü Pay Alım Teklifi Sürecinin Sonuçlanması

Gönüllü Pay Alım Teklifi Sürecinin Sonuçlanması

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’yi (“Garanti BBVA”) aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:

BBVA tarafından Garanti BBVA’nın sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) uyarınca 31 Mart 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu’nun E-29833736-110.05.0519391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile onaylanan gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) süreci, yukarıda açıklanan duyurular doğrultusunda 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlanmıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA’nın toplam sermayesinin %36,12’ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası’dır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA’nın Garanti BBVA’daki pay sahipliği oranı %85,97’ye ulaşmıştır. Garanti BBVA’nın ortaklık yapısı hakkında daha detaylı bilgi için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak açıklamayı dikkate alabilirsiniz.

Gönüllü Pay Alım Teklifi Sürecinin Sonuçlanması

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now