Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar

Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 19 Mart 2007 tarih ve 2198 sayılı kararına istinaden, 2006
Hesap
yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2007 Salı günü, saat 10.00’da Levent,
Nispetiye
Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış ve ekteki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now