Geleceğe Yönelik Beklentiler hk.

Geleceğe Yönelik Beklentiler hk.

Sermaye Piyasası Kurulu  "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi  kapsamında,  T. Garanti Bankası A.Ş, 2021 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP'ta, Banka'nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı  bölümünden ulaşabilirsiniz.

Eylül 2021 itibarıyla, değişen makro ekonomik beklentiler çerçevesinde, 2021 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir.

Ekonomik aktivitelerdeki artış; kredi büyümesi, komisyon gelirleri ve aktif kalitesine olumlu etki yapmıştır ve bu da karlılık öngörülerinde yukarı yönlü değişikliğe imkan sağlamıştır.

 

2021 Faaliyet Planı

Güncellenen 2021 Faaliyet Planı

Makroekonomik Beklentiler

 

 

GSYİH Büyüme

5%

9%

TCMB Fonlama Maliyeti (yıl sonu)

14%

18%

Enflasyon (yıl sonu)

10.5%

17%

Garanti BBVA Faaliyet Planı

 

 

TL Krediler (Yıllık)

14-16%

>20%

YP Krediler (Yıllık, Dolar bazında)

Daralma

Daralma

Takipteki Krediler Oranı 

<6%

<4.5%

Net Kredi Riski Maliyeti
(kur etkisi hariç)

<200bp

<150bp

Net Faiz Marjı
(swap fonlama dahil)

~100bp daralma

~100bp daralma

Komisyon Büyümesi (yıllık)

14-16%

~30%

Operasyonel Giderler büyümesi (yıllık)

~TÜFE

~TÜFE

Özkaynak Karlılığı

14-16%

16-18%

Geleceğe Yönelik Beklentiler hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now