Finansmanı sağlanmasına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hk.

Finansmanı sağlanmasına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hk.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, iki ayrı işlemde düzenlenmek üzere (i) USD 1,1 milyar’a kadar ve 26 yıla kadar vadeli ve (ii) USD 500 milyon’a kadar ve 5 yıla kadar vadeli Bankamıza fonlama sağlanması amacıyla, müşteri para transfer işlemleri ile ilgili muhabir bankalar ve diğer kişiler nezdinde doğan Bankamızın alacak haklarının satılmasını içeren havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ile toplam getiri takası (total return swap) işlemini içeren hazine finansmanı işlemlerinin gerçekleştirilmesine, bu çerçevede düzenlenecek her türlü sözleşme mektup, talep, başvuru, görüş alma, bilgilendirme ve sair evrakı tanzim ve teslimi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Finansmanı sağlanmasına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now