Search

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı hk.

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış olan, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Bankamız yılsonu faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.

* Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

Entegre Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyani KAP

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now