Depo sertifikaları işlem limit artışı

Depo sertifikaları işlem limit artışı

13 Eylül 2012 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın yürüttüğü depo sertifikaları ihraç programı kapsamında Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda (London Stock Exchange, LSE) kayda alınmak ve işlem görmek üzere ihraç ettiği depo sertifikası işlem adet limitine 734,770,000 (Yedi Yüz Otuz Dört Milyon Yedi Yüz Yetmiş Bin) eklemek sureti ile toplam 800,000,000’a (Sekiz Yüz Milyon) çıkarılması yönünde karar alınmıştır.

 

Depo sertifikaları işlem limit artışı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now