Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamalardır.

14.08.2015 , 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016, 11.04.2016, 10.06.2016, 10.08.2016, 10.10.2016, 12.12.2016, 13.02.2017 ve 13.04.2017 tarihli açıklamalarımızda; 

Bankamızın, Fransa’da devam etmekte olan bir soruşturma ile ilgili olarak yetkili Paris Asliye Mahkemesince taraf olarak dosyaya dahil edilmesine karar verildiği,  soruşturmanın diğer bazı bankalar ile birlikte Bankamız nezdinde geçmişte hesabı bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ile ilgili işlemlere yönelik olduğu,  Bankamızın söz konusu işlemlere ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket ettiği ve ilgili soruşturma dosyasına ilişkin gerekli savunma ve başvuruların yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu soruşturma ile ilgili olarak duruşmalar 29 Mayıs 2017 tarihinde başlamış olup, gelişmeler Bankamızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now