Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

İlgide kayıtlı özel  durum açıklamalarımızla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından Bankamıza idari para cezası verildiği, idari para cezasının  Bankamız tarafından ödendiği ve 

Bankamıza idari para cezası verilmesi kararının iptali için, süresi içinde Bankamızca dava açılmış olduğu belirtilmişti.

İlk derece mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. İlk derece mahkemesinin kararı hakkında istinaf yoluna başvurulmuş olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now