Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır;

06 Şubat 2014 tarihli açıklamamızda yatırım fonu hesaplarından kesilen primler hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun tebliğ ettiği ödemenin ihtirazi kayıt ile yapıldığı ve konuya ilişkin davanın açıldığı bildirilmişti. Açılan dava devam etmekte olup ilave gelişmeler olması halinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Ayrıca 20 Mayıs 2013 tarihli açıklamamızda yer alan vergi cezası ile 21 Ekim 2011 ve 11 Mart 2013 tarihindeki açıklamamızda yer alan Rekabet Kurulunun uyguladığı idari para cezalarına ilişkin açılan davalar devam etmekte olup söz konusu hususlara ilişkin ilave gelişmeler olması halinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now