Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk.

İlgi'de kayıtlı açıklamalarımızda, Paris'teki Finansal Kurumlardan sorumlu yetkili ilk derece mahkemesinin aralarında Bankamızın da bulunduğu davalılar hakkındaki kararını açıkladığını, Bankamız aleyhine adli para cezasına ve kamu zararının karşılanmasına hükmedildiği, verilen bu karara karşı Bankamızca temyiz başvurusunun yapılmış olduğu, temyiz başvurusunu inceleyen Paris İstinaf Mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesinin kararının onanmasına hükmedildiği, Bankamızca bu kararın Fransa Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz edildiği bildirilmişti. 

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now