Search

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

İlgide kayıtlı  özel  durum açıklamalarımızla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından Bankamıza idari para cezası verildiği, idari para cezasının  Bankamız tarafından ödendiği ve 

Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde Bankamızca dava açılmış olduğu belirtilmişti.

Söz konusu dava başvurusuna ilişkin süreç halen devam etmekte olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now