Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamalardır.

1-12.08.2015 ve 12.10.2015 tarihli açıklamalarımızda,

  • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda düzenlenen rapor uyarınca, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Bankamız aleyhine idari para cezası tebliğ edildiği ve söz konusu idari para cezasının ödenmiş olduğu, ödemeyi takiben idari para cezasının iptaline yönelik dava açıldığı,
  • Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde görülmekte olan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı ve İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu,

2-14.08.2015 ve 12.10.2015 tarihli açıklamalarımızda;

  • Bankamızın, Fransa’da devam etmekte olan bir soruşturma ile ilgili olarak yetkili Paris Temyiz Mahkemesince taraf olarak dosyaya dahil edilmesine karar verildiği, soruşturmanın diğer bazı bankalar ile birlikte Bankamız nezdinde geçmişte hesabı bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ile ilgili işlemlere yönelik olduğu, Bankamızın söz konusu işlemlere ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket ettiği ve ilgili soruşturma dosyasına ilişkin gerekli savunma ve başvuruların yapılacağı,

belirtilmişti.

Söz konusu davalar hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now