Search

Borçlanma araçları SPK onayı hk.

Borçlanma araçları SPK onayı hk.

Bankamız Yönetim Kurulunun 2 Haziran 2016 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; bankamızın 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurtiçinde 6.000.000.000 TL (Altı milyar Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı için SPK’ya yaptığımız başvurumuz 4 Ekim 2016’da onaylanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Borçlanma araçları SPK onayı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now