Borçlanma Araçları Onayı - SPK Bülten

İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklaması

04 Kasım 2021 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız sermaye benzeri borçlanma aracı raf kayıt başvurusu sonucunda ,5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesi altındaki şartları taşıyan, Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, 7.000.000.000 TRY nominal tutarında borçlanma araçlarımızın kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2022/02 sayılı Haftalık Bülteni’nde duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 7 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek sermaye benzeri borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.

İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklaması

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now