Borçlanma Araçları Onayı - BDDK onay

Borçlanma Araçları Onayı - BDDK onay

04 Kasım 2021  tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu’na yaptığımız sermaye benzeri borçlanma aracı onay başvurusu sonucunda , Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu tarafından, E-20008792-101.02.01[42]-41582 sayılı onay yazısı ile, “nihai borçlanma aracı metninin ihraç tarihini izleyen beş iş günü içinde Kurumumuza ibrazı ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan esaslara dikkat edilmesi ile taslak borçlanma aracı metni hükümleriyle nihai borçlanma aracı metni hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda söz konusu farklılıkların borçlanma aracının katkı sermaye hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin Bankanız Yönetim Kurulunun yazılı beyanının Kurumumuza ibrazı kaydıyla, 7 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yoluyla sağlanacak kaynakların nakden Bankanız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye hesaplamalarına dâhil edilmesi uygun görülmüştür.” şeklinde onay verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. 

Borçlanma Araçları Onayı - BDDK onay

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now