Borçlanma Aracı ihracı BDDK ve SPK başvurusu

Borçlanma Aracı ihracı BDDK ve SPK başvurusu

Bankamız Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2022 tarihli kararı uyarınca; Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden; Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 50.000.000.000 TL - (Elli Milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize sunarız. 

Borçlanma Aracı ihracı BDDK ve SPK başvurusu

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now