Borçlanma Aracı İtfası

Borçlanma Aracı İtfası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 7-8-9 Ocak 2015 tarihlerinde talep toplama ile 12 Ocak 2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 728 gün vadeli, TRSGRAN11711 ISIN kodlu, sabit kupon ödemeli tahvilin bugün (09.01.2017) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Borçlanma Aracı İtfası

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now