Search

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Mayıs 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 3-4-5 Haziran 2015 tarihlerinde talep toplama ile 08.06.2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 371 gün vadeli, TRSGRAN61617 ISIN kodlu, 290.636.846 TL nominal değerli iskontolu tahvilin 13.06.2016 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now