Search

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Mart 2016 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 8-14 Mart 2016 tarihlerinde talep toplama ile 15 Mart 2016 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli, TRQGRAN61611 ISIN kodlu, 4.959.148 TL nominal değerli bononun 13.06.2016 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Borçlanma Aracı İtfası hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now