Borçlanma Aracı İhracı SPK onayı hk

Borçlanma Aracı İhracı SPK onayı hk

13 Eylül 2012 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız raf kayıt başvurusu sonucunda 4 Milyar TL tutarında banka bonosu ve tahvillerimizin kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05/11/2012 tarih ve 2012/42 sayılı Haftalık Bülteni’nde duyurulmuştur.

Bu karar doğrultusunda; Raf kayıt başvurumuzdan kullanılmak üzere Bankamızca toplam 750,000,000 TL nominal ;ihraca, ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 1,000,000,000 TL nominale artırılabilecek şekilde iki adet banka bonosu ve bir adet iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için Bankamız tarafından SPK'ya yapılan başvurumuz 21 Aralık 2012 tarihinde SPK tarafından kurul kaydına alınmıştır.

 

Borçlanma Aracı İhracı SPK onayı hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now