Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.

Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.

13 Eylül 2012 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız borçlanma aracı raf kayıt başvurusu sonucunda 4,000,000,000 TL nominal tutarında banka bonosu ve/veya tahvillerimizin kurul kaydına alındığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2012/42 sayılı Haftalık Bülteni’nde duyurulmuştur.

 

Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now