Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvurusu hakkında

Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvurusu hakkında

18 Temmuz 2012 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.500.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ile satış ve yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere işlemle ilgili gerekli bütün adımların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir.

Bu kapsamda; Bankamızca 1.500.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı paraya kadar tutarda farklı vadelerde tahvil ihraç edilerek yurt dışında yerleşik yatırımcılara tahsisli satış yöntemi ile satılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

 

Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvurusu hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now