Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 50.000.000.000 TL - (Elli Milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi kararının alınmasını; banka bonosu ve/veya tahvillerinin ve/veya diğer borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, fiyatlamada ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ya da piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faizlerin ve/veya endekslerin referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek bono/tahvilin faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

 

 

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now