Search

Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

Bankamızın yurtiçinde 6.000.000.000 TL (altımilyarTürkLirası) tutara kadar, Türk Lirası cinsinden, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, farklı vadelerde, sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Bankamız tarafından kabulü için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Sagılarımızla,

Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now