Borçlanma Aracı İhraç Limiti hakkında

Borçlanma Aracı İhraç Limiti hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 02 Kasım 2017 tarihinde alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular yapılmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2018/5 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Borçlanma Aracı İhraç Limiti hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now