Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk

Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk

İlgi’de kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız Yönetim Kurulu Kurulu’nun 31 Mart 2022 tarihli toplantısında, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olduğu kamuya açıklanmış olup, ilgili karar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 3 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 01 Haziran 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu(“Kurul”)’na yapılan başvuru sonucunda Kurul’un 2022/40 Haftalık Bülteni’nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.

Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk

 

 

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now