Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.

Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.

İlgi’de kayıtlı açıklamalarımız ile, Bankamız Yönetim Kurulunun 01 Haziran 2023 tarihli toplantısında, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 2.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden yeşil/sürdürülebilir borçlanma aracı ihracı için karar alınmış olduğu ve bu hususla ilgili olarak 20 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruların yapıldığı kamuya açıklanmış olup, başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/50 sayılı Haftalık Bülteni’nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.  Bilgilerinize sunarız.

Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now