Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.

Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.

İlgi’de kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız Yönetim Kurulu’nun 31 Mart 2022 tarihli toplantısında, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında satılmak üzere toplamda 750 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olduğu kamuya açıklanmış olup, ilgili karar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında halka arz edilmeksizin satılmak üzere toplamda 300 milyon Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için 01 Haziran 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu(“Kurul”)’na yapılan başvuru sonucunda Kurul’un 2022/40 Haftalık Bülteni’nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.

Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk.

 

 

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now