Bankamıza Verilen İdari Para Cezası Hakkında

Bankamıza Verilen İdari Para Cezası Hakkında

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. 

Anılan yasal sürecin istinaf aşaması tamamlanmış olup, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi Danıştay yolu açık olmak üzere cezanın iptal edilmesi gerektiğine karar vermiştir. İlave bir gelişme olması halinde, ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bankamıza Verilen İdari Para Cezası Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now