Search

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hakkında

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hakkında

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.11.2016  Perşembe günü, saat  10.00’da Levent  Nispetiye Mahallesi  Aytar Caddesi No:2  Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında;

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) ile Bankamız arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesinin, 2016 hesap dönemi itibarıyla sona ermesi nedeniyle, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”nin 26. maddesi uyarınca, Bankamızın, 2017 hesap dönemi itibarıyla bağımsız denetçi rotasyonu uygulama zorunluluğu bulunduğu için, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka’nın ve Banka’nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin  2017 yılını kapsayacak şekilde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’nin seçilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi  ektedir. (Toplantı tutanağı Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi  Türkçedir)

Bilgilerinize arz ederiz.

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now