Search

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 06 Ekim  2016 tarihli toplantısında; Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 03 Kasım 2016 Perşembe günü, saat 10.00’da  Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve  Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM 

1-      Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2-      Bağımsız Denetçinin seçimi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now