Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Yönetim Kurulu 17 Mart 2023 tarihinde; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 10:00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız. 

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now