Search

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Bankamız Yönetim Kurulu 2 Mart 2020 tarihinde; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Nisan 2020 Perşembe günü, saat 10:00’da  Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız.

GÜNDEM 

 

 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
 3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. Banka Esas Sözleşmesi’nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
 7. Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
 8. Yıl içinde boşalan ve Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olan Genel Müdür’lük görevine yapılan atama ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,
 9. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
 10. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
 12. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
 14. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.  

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

 

Olagan Genel Kurul Toplanti Ilani

GK Gazete İlanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now