Bankamız Kurucu Pay Senetlerinin Geri Alım Tarihi hk.

Bankamız Kurucu Pay Senetlerinin Geri Alım Tarihi hk.

Bankamızın 13 Haziran 2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan 2220 sayılı kararı ile Bankamızın kurucu pay senetlerinin tamamının İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi’nin onayladığı bilirkişi inceleme raporunda tespit olunan beheri 3.876.307.-YTL bedel ile fevkalade yedeklerden karşılanmak suretiyle itfa ve imha edilmek üzere Bankamız tarafından satın alımına 19/06/2008 tarihinden itibaren başlanmasına ve kurucu pay senetlerinin satın alımı ve imha edilmesi ile ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

Bankamız Kurucu Pay Senetlerinin Geri Alım Tarihi hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now