Bankamız Hisselerinin Devri Hk

Bankamız Hisselerinin Devri Hk

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin olarak hissedarlarımız tarafından gönderilen açıklamalara aşağıda ver yerilmektedir.

Doğuş Grubundan Gelen Açıklama:

21 Şubat 2017 tarihinde yapılan duyuruda belirtildiği üzere, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.(BBVA)'nın Doğuş Grubu’ndan satın almak üzere anlaşmaya vardığı T. Garanti Bankası A.Ş.’nin  çıkarılmış toplam sermayesinin %9,95’ini temsil eden payların BBVA'ya devri, ön şartların gerçekleşmesiyle tamamlanmış bulunmaktadır.

BBVA S.A.’dan Gelen Açıklama:

Piyasaya 21 Şubat 2017 tarihinde açıklanan pay alım sözleşmesi tahtında ve bu sözleşmedeki tüm ön şartların yerine getirilmesinin ardından, bugün itibariyle, BBVA, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin toplam çıkarılmış sermayesinin %9,95’inin devralınmasını tamamlamış ve dolayısıyla Garanti Bankası’nda BBVA’nın toplam payı %49,85’e çıkmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Bankamız Hisselerinin Devri Hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now