Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni

Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 16 Ocak 2020 tarihli toplantısında, Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle, Banka Esas Sözleşmesi’nin 7inci maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2024 yılı sonuna kadar uzatımı için, Esas Sözleşmenin 7inci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Bankamız Esas Sözleşmesi’nin değiştirilecek maddesinin “eski” ve “yeni”şekli ekte yer almaktadır.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is stated below.

Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni

Esas Sözleşme Değişikliği & Esas Sözleşme 7. Madde Değişikliği

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now