Bankamız Ana Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni hk.

Bankamız Ana Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni hk.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01 Aralık 2011 tarihli toplantısında, Bankamızın Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2012 yılı sonunda dolması nedeniyle, Banka Ana Sözleşmesi’nin 7nci

maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye tutarının 7.000.000.000.-TL'den 10.000.000.0000.-TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2016 yılı sonuna kadar uzatılması için, Ana Sözleşmenin 7nci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin “eski” ve “yeni”şekli ekte yer almaktadır.

 

Bankamız Ana Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now