Banka Bonosu ve/veya tahvil ihracı izin başvurusu hk.

Banka Bonosu ve/veya tahvil ihracı izin başvurusu hk.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 12.00.000.000.- (On İki Milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde Banka Bonosu ve/veya Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan banka bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kararı verilmiştir.

 

Banka Bonosu ve/veya tahvil ihracı izin başvurusu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now